27. новембар 2020 вести

Социјалдемократска странка и Нова странка представиле економске мере за превазилажење кризе проузроковане Kовид-ом

На данашњој конференцији за новинаре потпредседник Социјалдемократске странке проф.др Горан Радосављевић и председник Нове странке Арис Мовсесијан представили су мере за превазилажење економске кризе проузроковане пандемијом Kовид19.

Представљене мере налазе се у наставку текста:

ЕКОНОМСКА КРИЗА ПРОУЗРОКОВАНА ПАНДЕМИЈОМ KОВИД19 И МЕРЕ

ЗА ЊЕНО ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ КРАЈЕМ 2020. И ПОЧЕТКОМ 2021. ГОДИНЕ

 

Разлози доношења мера

Вирус KОВИД19 изазива значајне последице по здравље људи и у великој мери је смртоносан по особе претходно оштећеног здравља. С тим у вези, приоритет у овом тренутку неспорно представљају мере којима је потребно ставити под контролу ширење вируса и минимизовати даље последице по здравље људи. Пандемија вируса истовремено узрокује и значајне негативне последице по економију Републике Србије. Имајући у виду глобална економска дешавања и неизвесност по питању вакцинације, а услед трајања пандемије већ готово осам месеци, неопходно је доношење једног броја мера економске помоћи лицима (физичким и правним) која трпе директне последице проузроковане престанком активности, смањеним обимом међународне размене, тренутним губитком тржишта или донетим одлукама Владе Србије.

Тренутно стање

Већ на почетку епидемије KОВИД19 вируса у свету било је јасно да ће један од споредних ефеката бити пад економске активности. Историјски највећи дефицит у Србији од близу 9% БДП, те пад БДП од близу 2% само су неки од показатеља. У појединим секторима привреде, попут туризма и путничког транспорта, пад привредне активности је процентуално двоцифрен. Ванредно стање, затварање граница и ограничавање кретања довела су до заустављања неких сектора привреде, попут туризма, хотелијерства и ресторана и различитих врста услуга.

Досадашње мере државне помоћи карактерише велика неселективност. Мере су биле усмерене на покривање дела зарада запослених, одлагање плаћања пореза и одржање ликвидности. Поред тога, држава је потрошила око 600 милиона евра поделивши 100 евра сваком пунолетном грађанину Србије. Услед покривања зарада, није дошло до великих отпуштања у приватном сектору. Једини сектор који је за сада добио одређену селективну помоћ је сектор туризма.

Међутим, трећи талас пандемије је у току у Србији и одређене мере затварања довешће до пада економске активности у неким секторима. С тога је потребно предложити одређене добро циљане мере како би се ублажио пад у тим секторима.

Мере за превазилажење последица кризе у Србији крајем 2020. и почетком 2021. године

Досадашње мере биле су буџетски издашне. У наредном периоду потребан је бољи фокус како би се помогло онима којима је помоћ најпотребнија. Мере би биле усмерене на мала предузећа и предузетнике и на сиромашне. Предлог мера и процена трошкова истих:

 

 

1. Помоћ малим и средњим предузећима и предузетницима у висини просечних месечних фиксних трошкова на територији ЈЛС.

 

Услов за примену ове мере је да је пад промета предузећа или предузетника у месецу који претходни почетку реализације мере био најмање 20% услед кризе у односу на исти месец претходне године. 

 

Период примене од 1.1.2021. до 1.4.2021. 

 

Трошкови - око 12 милијарди РСД месечно

 

 

2. Одлагање плаћања директних пореза без обрачуна камате

 

Ова мера важи за сва физичка и правна лица која то желе. Укључени су порез на доходак грађана, порез на добит и порез на имовину. 

 

Период примене - први квартал 2021. године. 

 

Трошкови - Нема директних трошкова по буџет, осим смањења ликвидности.

 

 

3. Мораторијум на отплату кредита

 

Ова мера важи за сва физичка и правна лица која то желе.

 

Период примене - закључно са 1.4. 2021. године

 

Трошкови - Нема директних трошкова по буџет, осим смањења ликвидности банкарског сектора. 

 

 

4. Солидарна помоћ у висини од 10.000 РСД

 

Прималац солидарне помоћи је домаћинство прималац социјалне помоћи. Прималац није корисник ниједне од претходно наведених мера.

 

Период примене - Једнократно током јануара 2021.

 

Трошкови - Око 1 милијарде РСД.

 

 

5. Право на 100% накнаде током боловања

 

Праов стичу сви запослени који су се заразили вирусом КОВИД19, обављајући послове који су од јавног значаја.

 

Период примене - До краја пандемије КОВИД 19.

 

Трошкови - Око 2,3 милијарде РСД