Финансијски извештај Социјалдемократске странке на дан 31.12.2014. године, са мишљењем овлаштеног ревизора, можете преузети на следећем линку: ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 31.12.2014.

 

Финансијски извештај Социјалдемократске странке на дан 31.12.2015. године, са мишљењем овлаштеног ревизора, можете преузети на следећем линку: ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 31.12.2015.