Финансијски извештај Социјалдемократске странке на дан 31.12.2014. године,са мишљењем овлашћеног ревизора,можете преузети на следећем линку: ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 31.12.2014.

 

Финансијски извештај Социјалдемократске странке на дан 31.12.2015. године,са мишљењем овлашћеног ревизора,можете преузети на следећем линку: ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 31.12.2015.

 

Финансијски извештај Социјалдемократске странке на дан 31.12.2016. године,са мишљењем овлашћеног ревизора,можете преузети на следећем линку: ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 31.12.2016.