Милош Ковачевић је магистрирао права на Ohio Northern University, Ada, OH, USA, Petit College of Law, LLM Program in Democratic Governance and Rule of Law.

Стипендиста је Harvard University, Cambridge, MA, USA, Kennedy School, JFK School of Government Fellow, “Leading, Innovating, and Negotiating” Executive Education Program.

На Факултету политичких наука Универзитета у Београду је магистрирао на теми "Пословни инкубатори као мера подршке локалном економском развоју", на смеру "Јавна политика и управљање".

Основне ВВА студије је завршио са тезом "Political and Business Assumptions Regarding the EU Accession of Serbia and Montenegro".

Завршио је "Пету београдску гимназију".  

 

Милош је независни аналитичар и консултант на пројектима развоја образовних програма, иновација, стартап екосистема и компанија, трансформације малих и средњих предузећа.

Као изабрано лице је радио је на развоју локалних самоуправа, а као експерт на дисеминацији остварених резултата.

Посебан фокус у каријери је имао на развој јавних политика и стратешко планирање и у тим областима објављивао радове и држао бројна предавања у земљи и иностранству.

 

Од средине деведесетих је политички активан и посвећен владавини права, јачању демократских институција, регионалном помирењу, поштовању људских права и заштити животне средине.

 

Милош Ковачевић је рођен у Београду 10.10.1977. године.