Чланови Председништвa


 1. Борис Тадић – Председник
 2. Горан Богдановић - Потпредседник
 3. Александар Ивановић - Потпредседник
 4. Војислав Јанковић - Потпредседник
 5. Јована Јовановић - Потпредседница
 6. Нада Колунџија - Потпредседница
 7. Петар Радојчић - Потпредседник
 8. Горан Радосављевић – Потпредседник
 9. Миодраг Станковић - Потпредседник
 10. Дејан Новаковић - Потпредседник
 11. Милош Ковачевић - Председник Политичког савета 
 12. Здравко Станковић – Директор
 13. Константин Самофалов - Генерални секретар
 14. Јован Ратковић – Интернационални секретар

 

 

 

Извод из Статута Социјалдемократске странке:

Председништво СДС-а

Надлежности
Члан 37.

Председништво СДС-а:

 1. утврђује и води политику СДС-а између два заседања Главног одбора;
 2. анализира актуелну политичку ситуацију и заузима политичке ставове;
 3. утврђује Изборни програм СДС-а;
 4. утврђује предлог листе кандидата/киња за народне посланике/це и за посланике/це у Скупштини Аутономне покрајине и доставља Главном одбору на усвајање;
 5. утрђује предлог кандидата/киња за председника/цу Републике Србије, кандидата/киња за председника/цу и чланове/ице Владе Републике Србије, председника/цу и чланове/ице Покрајинске владе, градоначелника/цу Града Београда и доставља Главном одбору на усвајање;
 6. доноси одлуку о годишњем финансијском плану најкасније до 31. децембра текуће године за идућу годину;
 7. доноси одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја СДС-а;
 8. располаже непокретном имовином СДС-а;
 9. разматра и усваја извештај Етичког одбора, секретара/ке СДС-а, генералног/е секретара/ке и директора/ке СДС-а;
 10. може сазвати седнице Главног одбора;
 11. доноси коначну одлуку о пријему у чланство лица које је вршило или врши јавну функцију, односно које је вршило функцију у другој политичкој странци;
 12. предлаже пријем друге политичке странке, удружења грађана/ки или друге организације у чланство СДС-а;
 13. на предлог председника/це СДС-а бира и разрешава председника/цу и чланове/ице Етичког одбора и интерног/у ревизора/ку;
 14. доноси Пословник о раду;
 15. обавља и друге послове које му повери Скупштина и Главни одбор као и друге послове утврђене Статутом и другим општим актима СДС-а.