АДРЕСАР ОДБОРА
ПО СДС Војводина
Пиротски
Нишавски
Рашки
Јужнобанатски
Пчињски
Београдски
Борски
Зајечарски
Златиборски
Моравички
Расински
Топлички
Јабланички
Подунавски
Браничевски
Шумадијски
Поморавски
Севернобанатски
Јужнобачки
Сремски
Мачвански
Колубарски
Средњoбанатски
Западнобачки
Севернобачки