Председник Политичког савета: Милош Ковачевић 

 

Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

Политички савет је политичко-саветодавни орган СДС-а. 

Надлежности
Члан 47.

Политички савет:

  1. разматра предлог Програма СДС-а и предлог Изборног програма СДС-а;
  2. предлаже смернице за израду политика СДС-а у различитим областима;
  3. даје мишљење о кандидатима/кињама који се предложени од стране органа СДС-а;
  4. даје мишљење о усклађености нацрта програмско-политичких докумената СДС-а са Програмом СДС-а;
  5. разматра идејна и политичка питања од важности за дефинисање политике СДС-а;
  6. предлаже смернице за израду Изборног програма СДС-а;
  7. доноси Пословник о раду;
  8. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима СДС-а.


Политички савет се састаје једном у три месеца.