Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

Портпарол/ка СДС-а
Члан 57.

Портпарола/ку СДС-а поставља председник/ца СДС-а на период од четири године.
 
Портпарол/ка СДС-а обавља послове односа са јавношћу у складу са политиком СДС-а.