Проф. др Драгослав Шумарац рођен је у Рашкој, 1955. године.

 

Дипломирао је на Грађевинском факултету у Београду 1979.г. као студент генерације. Магистрирао је 1983.г. на истом факултету, а докторирао је на UIC, у Чикагу, USA, 1987. године.

 

Од дипломирања до 2020.г, радио на Грађевинском факултету у Београду, на коме је изабран у звање редовног професора 1998. године.

 

Од 2020.г. ради као редовни професор на Државном универзитету у Новом Пазару. Сада обавља функцију проректора за наставу. Обављао је функцију вд ректора 2022. године.

 

Основне научне области су му: механика лома, механика оштећења, теорија пластичности и енергетска ефикасност грађевинских објеката.

 

Цитираност његових радова, без аутоцитата је SCI=433, док је фактор h=13. Од 54 радова на SCI листи (цитираних 223 пута), први је аутор на 10 радова (цитиораних 181 пут).

 

Члан је уређивачког одбора "Int. J. of Damage Mechanics"USA, od 1992.г. до 2015, а од 2015.г. до данас један од 4 едитора.

 

Оснивач је Интернационалне конференције о Механици оштећења. Сада је један од директора ICDM конференције. Прва је одржана у Београду 2012.г, друга у Француској, трећа у Шангају, Кина, четврта у Луизијани, УСА. 

 

У мaју 2010. године изабран је за члана Европске академије наука (EAS) у Лијежу. 

 

Био је руководилац на 5 пројеката финансираних од Министарства за науку Републике Србије од 2002.г. до данас.

 

Ментор је 7 одрбрањених докторских дисертација, 4 магистарске тезе и 10 специјалистичких радова.

 

Оснивач је Инжењерске коморе Србије, 2003.г, организације која данас броји 21000 лиценцираних инжењера, на чијем челу је био од 2007-2016.г. Био је члан Управног одбора Коморе од 2016-2019. године.

 

Био је члана Националног савета за високо образовање. 

 

Био је министр урбанизма и грађевина у периоду 2000-2003.г. у Влади премијера др Зорана Ђинђића.

 

Учествовао је у изради више од тридесет значајних стручних радова, главних пројеката, статичких и динамичких прорачуна и експертиза   конструкција рађених код нас и у свету.

 

Добитник је награде Скупштине града Београда, "Октобарска награда за област науке", за књигу "Основи механике лома", Научна књига, Београд, 1990. године.

 

Године 2023. изабран је за предесника Градског одбора СДС Београд.