28. септембар 2022 вести

Интервју вишеструког силоватеља аларм за промену система

     Све што је вишеструки силоватељ Игор Милошевић изнео у интервјуу за Информер на најдиректнији и најдрастичнији начин показало је катастрофалне слабости у односу државе према починиоцима кривичних дела након њиховог пуштања на слободу и пукотине у законском оквиру.Сматрамо да је недопустиво да се због очигледних пропуста и небриге система, данас ниједна грађанка Београда не може без потпуно оправданог страха кретати улицама нашег главног града

Наше грађанке су из овог интервјуа само обавештене о нивоу опасности којој су изложене, али им систем не пружа никакву заштиту од тога. Апсолутно је недопустиво да овакви профили личности немају системски организован надзор и програм ресоцијализације. То што су само пуштени на улицу, јасно показује небригу државе за безбедност наших грађана и неспремност да се дубински посвете овом проблему. А што се тиче самог интервјуа, новинари морају имати посебну одговорност при процени да ли је нека информација неопходна и у јавном интересу, како овакве теме не би постале предмет сензационализма или легитимизације кривичних дела и лица која су их починила. Зато је потребно овако осетљиве теме медијски третирати са највишим нивоом одговорности и уз консултовање стручних удружења, надлежних институција и стручњака из области менталног здравља. А Информер се свакако поштовањем неопходних стандарда одговорног новинарства у свом досадашњем раду није квалификовао за бављење овако осетљивим темама. 

О тој небризи јасно говоре и подаци о броју злостављаних жена и фемицида у Србији. Брига за безбедност жена се углавном своди само на медијске промоције, док се у реалности злостављане жене ретко и обраћају надлежним органима, јер немају поверење да ће им обезбедити стварну заштиту. Живимо у држави у којој заправо велики број жена страхује да би уколико се обрате за помоћ, трпеле још веће насиље, јер је освета насилника извеснија од адекватне заштите надлежних органа. 

Социјалдемократска странка захтева хитну реакцију надлежних органа и институција поводом свега што је Игор Милошевић изнео у интервјуу и поводом чињенице да се очигледно психички нестабилан човек и вишеструки силоватељ слободно креће улицама Београда. Уместо са новинарима, Милошевић је требало да има разговоре са стручним лицима, која су морала да дају одговорну процену спрам које би одређен надзор и начин ресоцијализације овог лица. Начин на који се систем односи према оваквим случајевима заправо стимулише на понављање кривичног дела и зато је неопходна промена законског оквира којим би се далеко адекватније регулисао повратак оваквих починиоца кривичних дела на слободу.