Петар Радојчић је пензионисани генерал-потпуковник, рођен 1956. године у Земуну.

Завршио је Школу националне одбране 1999. (3. у рангу), Генералштабну школу 1997. (1. у рангу) и Војну академију копнене војске 1979. године.

Током каријере, службовао је у 6 гарнизона и обављао бројне командне, оперативне и руководеће дужности, на тактичком, оперативном и стратегијском нивоу.

Последњих 15-так година професионалне војне службе био је: наставник Тактике копнене војске у Генералштабној школи; командант артиљеријске бригаде; оперативац у команди корпуса; командант Војног округа Београд; начелник Управе за обавезе одбране у Министарству одбране (МО); начелник Управе за људске ресурсе у Генералштабу Војске Србије и Црне Горе (и Војске Србије) и директор Инспектората одбране (МО). Професионална војна служба му је престала, на лични захтев, у децембру 2011. године.

Током службе, просечна службена оцена му је – одличан (4,77). За остварене резултате, више пута је одликован, награђиван и похваљиван. У периоду од 2002. до краја 2011. године, активно је учествовао у изради нацрта (предлога) законских и подзаконских аката, као и стратешких, доктринарних и правилских докумената, у области одбране.

Од 2012. до 2017. године био је ангажован у Министарству правде, Врховном касационом суду и Уставном суду на изради планских докумената за функционисање тих органа државне управе и државних органа у ванредним ситуацијама и околностима које нису мирнодопске, као и успостављању система заштите тајних података. 2017. године био је носилац израде предлога нове Стратегије националне безбедности Републике Србије који је јавности представила Демократска странка. <br/><br/>У дневним и недељним новинама, објављено му је више десетина чланака – о стању у Србији; војној неутралности; односу Србије и НАТО; тероризму; мигрантској кризи; ванредним ситуацијама; суверенитету Србије и пословима које је обављао.<br/><br/> Постао је члан Демократске странке у априлу 2017. године. До августа 2020. и “брисања” из евиденције, због подршке и залагања за унутарстраначке изборе, био је члан Главног одбора и Политичког савета.<br/><br/> Суоснивач је удружења грађана Демократе Србије. До уједињења са СДС, био је један од потпредседника Удружења.