Рођен 1967. године у Пожаревцу.

По образовању је доктор наука науке о животној средини.

Школовао се у следећим образовним институцијама:

-Рударско-геолошки факултет, Београдски универзитет, 1993. - Дипломирани инжењер рударства

-Факултет за услужни бизнис Европски универзитет Београд, 2006. - Дипломирани економиста

-Рударско геолошки факултет Београдски универзитет 2002. - Магистар техничких наука

-Факултет за примењену екологију “ФУТУРА” Универзитет Сингидунум 2011. - Доктор наука науке о животној средини

Чланство у професионалним удружењима:

- Инжењерска академија Србије

Садашња позиција:

- Доцент на Факултету за примењену екологију “Футура” Универзитет Сингидунум

- Саветник директора РГП “Бергман”

Професионално искуство:

-Од 1993. до 2010. године, Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља „РЕСАВИЦА“, инжењер приправник, инжењер у производњи, управник рудника, технички директор рудника и директор Рудника мрког угља „Рембас“, главни инжењер за производњу, руководилац службе заштите на раду, помоћник директора за квалитет и директор Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“

Од 2010. до 2012. године, Влада Републике Србије Министарство рударства и енергетике, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, државни секретар

-Од 2012. до 2015. године, Универзитет Сингидунум Факултет за примењену екологију “ФУТУРА”, предавач на основним и мастер академском студијама

-Од 2004. до 2008. године, Председник Скупштине општине Деспотовац

-Од 2013. до 2014. године, Народни посланик у Скупштини Републике Србије

-Од 2013. до 2014. године, Директор сектора рударства Концерн Фармаком МБ

Као аутор или коаутор учествовао је у изради више десетина научних и стручних радова публикованих у земљи и иностранству

Говори енглески језик. Ожењен и има два сина.